Gushira mu buryo bw’igihome cail Drapery gukora ivya

Itsinda:2021-01-28Gukubita:8560

Dukurikije uburyo bwo kubaga,Ivyuma vy’icyumaIgabamo ivyuma vy’amashanyarazi Drapery hamwe n’ivyuma vy’ivyuma vya Drapery.

Ivyuma vy’amashanyarazi Drapery: ni ivyuma vy’amashanyarazi bitwarwa na moteri. Birakeneye gusa guhindura amashanyarazi kugira ngo akore, akaba ari ikintu gikomeye, gitoye kandi gihagaze. Ni ivy’ibindi vyuzuye vyuzuye ivyuma vya Drapery. Iyo moteri yashizwe mu gihugu c’imibumbe ya aluminium, ntagabanya gusa ubunini bw’agasanduku k’umwendo be n’uruhuza rw’inguvu, mugabo kandi yirinda akosho k’inyuma kuri moteri, yongera yongerera kwizigirwa kw’uburyo. Umuyoboro uzenguruka ugizwe n’ibikoresho vyinshi vya aluminiyumu bifite inguvu nyinshi kandi ntivyoroshe guhindura. Ubwo buryo bwo kuvura ivyiyumviro birahagarika ku buso kugira ngo ubusaza be n’ubusaza. Igice co kwishiraho gikozwe mu gikomezi kinini gifite inkomezi zikomeye hamwe n’inkomezi zikomeye, ivyo bikaba biyemeza ko uburyo bwo gushiraho uburyo bwo gushiraho kandi bukoreshwa.

Ivyuma vy’ivyuma, Drapery: Ivyuma vy’ivyuma vy’amaboko Drapery bigabamwo ivyuma vy’ivyuma vya Drapery hamwe n’ivyuma vy’impeshyi. Igikoresho c’umuriro c’umuriro gikoreshwa mu kibanza c’amaraso gikoresha ivyuma. Uburyo bwo gushushanya bwamashaka bugizwe n’uruziga rw’umuziga, uruziga rw’amashamu, igishushanyo c’amasoko, Gushigikira amasaha be n’ibindi bikoresho. Igihe uburyo bw’ivyuma bw’ivyuma bwa Drapery bukoreshwa, urwo ruziga rw’amashano rushobora kuzunguruka mu gukurura ishara. Muri iki gihe, inguvu ziri mu nzego zo kurekurwa kw’isuba rituma urwo ruziga ruzunguruka ruzunguruka ku rutonde, maze isahani yo gushigikira ikaba iyi kuzunguruka hamwe, kugira ngo umwende w’icyuma wa Drapery uhaguruke hejuru no hasi. Igice co kugenzura igihome c’umushiki ni ubwoko bw’umupira w’umupira, ubwoko bwa mbere ari inzira imwe. Umushushanyo yarahagaritse abigiranye ubwenge isoko mu gice ca gakondo, hanyuma ahindura gato imiterere y’ibihimba bimwebimwe, ivyabaye uburyo bwo gukurura umugozi w’umugozi.


 • Igice c’ikibanza c’ikibanza c’ivyacu n’uburyo bw’ikibano

  Igice c’ikibanza c’ikibanza c’ivyacu n’uburyo bw’ikibanoMCC-3:Imyenda y’ivyuma ifise amabara atandukanye n’ubunini bwawe bwo guhitamwo.Ibiranga:·Inyigisho nziza - n’ugushira kubona.·Ibimenyamenya vyin...

 • Uburyo bwo kuboha amazi y’ubwubatsi afise umugozi n’umugoyi

  Inzira yo kubohaInzu y’ubwubatseHamwe n’umugozi w’ibiba ni woroshe cane. Ubwa mbere, umugozi umwe urashikwa mu buryo butandukanye, kandi ibindigozi vyose bigatunganijwe mu buryo budahuye ku mugozi uta...

 • Gushira mu buryo bw’igihome cail Drapery gukora ivya

  Dukurikije uburyo bwo kubaga,Ivyuma vy’icyumaIgabamo ivyuma vy’amashanyarazi Drapery hamwe n’ivyuma vy’ivyuma vya Drapery.Ivyuma vy’amashanyarazi Drapery: ni ivyuma vy’amashanyarazi bitwarwa na moteri...

 • Ibintu vyo kwiyubara kugira ngo bishirwe umwendo w’ibibanya

  Ivyiyumviro vyo kwiyubakiraIvyiyumviro:1. Gushira umwendo w’igihugu n’ubunini, ari co gituma birakenewe ko ico gikoresho gikora be n’ingorane.Muri rusangi, imizigo y’igihugu ikorwa hakurikijwe n’ubuni...

 • Ni ivyiza ibihe biva mu vy’ubwubatsi?

  Ni ivyiza ibihe bivamoInzu y’ubwubatseMu vy’ubwubatsi?Mu gikorwa c’ubwubatsi, urashobora kuvugwa ko ubwubatsi buri hose. Ntidutomoye cane ku vyiza vyayo be n’igituma twemera neza. Igihe ivyiyumviro vy...

 • Imvo zituma ivyiyumviro vy’ubwubatse

  Nk’uko abaguzi babibona, abakiriya bacu baramenyekana cane1 Professional, urwo ruganda rufite umugwi w’abahinga, abahinga bafise utuntu n’utundi be n’ibikoresho vy’abaguzi bakora. Yarakusanyije ibintu...

 • Ibintu bivugwa mu myuzu y’ivyaru

  Ibintu bivuyeImyenda y’icyuma:1. Imyenda y’icyuma ikozwe mu nzu idafite ubukana bworoshe, aluminium alloy, umuringa, umuringa hamwe n’ibindi bikoresho. Twisunze ivyo, umwenda w’ivyuma urafise amabara ...

 • Igitambara c’igitumba

  Ibikorwa byo guhingaImyenda y’ivya:(1) Ni igice c’amafilime kigizwe n’ibintu bitoya, bito bitoroshe kandi bitoroheje, bikabuka, Du yarapfundiye kandi arahuza.(2) Iyo myambarire igizwe n’imigozi ifise ...

leave your message